Echipa noastra de specialisti, ingineri energeticieni si automatisti, poate rezolva cu promptitudine solicitarile dvs. atat pentru alegerea unor echipamente optime investitiei si nevoilor dvs. cat si pentru implementarea acestora. Serviciile nu se limiteaza doar la livrari de echipamente, acestea putand fi completate cu schemele necesare montajului si asistenta tehnica la punere in functiune.

SERVICII DE PROIECTARE:

 

 • Dulapuri de protectie si comanda pentru statiile de transformare 110/20(6) kV;
 • Dulapuri de servicii proprii de curent alternativ 400/230 VAC si curent continuu 48…220VDC;
 • Diverse tipuri de automatizari pentru centrale si statii electrice;
 • Sisteme de reglare automata pentru transformatoarele de putere (RAT);
 • Sisteme de reglare automata a bobinelor de stingere ( Bobine Petersen);
 • Sisteme de detectie selectiva a punerilor la pamant din retelele de MT – DSLPP;
 • Studii (SF, PT, CS + DDE) pentru statii electrice 20…400 kV;

 

SERVICII DE CONSULTANTA SI EFICIENTA ENERGETICA pentru investitiile in domeniul energetic (instalatii noi sau modernizari) precum si pentru cei care doresc sa-si optimizeze activitatea legata de producerea sau consumul de energie electrica.

Serviciile de consultanta contin:

 • Studiu de solutii ;
 • Optimizarea achizitiilor de echipamente;
 • Asistenta la negocierea contractelor cu subcontractorii (furnizori de echipamente, servicii sau lucrari de montaj);
 • Asistenta pentru negocierea si semnarea contractelor de furnizare de energie electrica si/sau gaze;
 • Masurarea de parametrii electrici on-site (curbe de sarcina, forme de unda, simetria sistemelor trifazate etc);
 • Asistenta pentru evaluarea de incidente si avarii în instalatiile electrice;
 • Calculul curentilor de scurtcircuit în retelele electrice de distributie;